?تولید یک میلیارد دوز واکسن کر …

    ?تولید یک میلیارد دوز واکسن کرونا از اواخر تابستان ◽دانشگاه آکسفورد انگلیس از جمله پیشگامان تولید واکسن ضد ویروس کرونا بود که به تازگی موفق به تولید نوعی از واکسن شد که در آزمایش‌های بالینی نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است. تاکنون درصد اطمینان از اثربخشی این واکسن قابل توجه بوده است… ┅┅❅❈❅┅┅ ➥? @TebeBooAli

 

 

?تولید یک میلیارد دوز واکسن کرونا از اواخر تابستان

◽دانشگاه آکسفورد انگلیس از جمله پیشگامان تولید واکسن ضد ویروس کرونا بود که به تازگی موفق به تولید نوعی از واکسن شد که در آزمایش‌های بالینی نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است. تاکنون درصد اطمینان از اثربخشی این واکسن قابل توجه بوده است…

┅┅❅❈❅┅┅
➥? @TebeBooAli