🔻حادثه وحشتناک برای یک دانش آم …

    🔻حادثه وحشتناک برای یک دانش آموز 🔹یک راننده اتوبوس در لوئیزویل آمریکا ظاهراً نمی‌دانست که یکی از دانش آموزان هنگام پیاده شدن بین در‌های اتوبوس گیر افتاده است. علیرغم این حادثه، دانش آموز کمی مجروح شد و راننده بی‌صلاحیت اتوبوس بلافاصله اخراج شد. 🆔 @GizmizTel 💯

 

 

🔻حادثه وحشتناک برای یک دانش آموز

🔹یک راننده اتوبوس در لوئیزویل آمریکا ظاهراً نمی‌دانست که یکی از دانش آموزان هنگام پیاده شدن بین در‌های اتوبوس گیر افتاده است. علیرغم این حادثه، دانش آموز کمی مجروح شد و راننده بی‌صلاحیت اتوبوس بلافاصله اخراج شد.

🆔 @GizmizTel 💯