🔻دبیر، رییس فدراسیون کشتی دربا …

    🔻دبیر، رییس فدراسیون کشتی درباره ماجرای مهسا امینی: 🔹هر موضوعی را نباید به کف خیابانی ببریم 🔹ان‌شاءالله چیزی نبوده، اگر هم بوده خود نظام باید شاکی قضیه باشد 🔹نظام ما به حدی عظیم و بزرگ است که می‌تواند این موضوع را جمع کند 🆔 @GizmizTel 💯

 

 

🔻دبیر، رییس فدراسیون کشتی درباره ماجرای مهسا امینی:

🔹هر موضوعی را نباید به کف خیابانی ببریم

🔹ان‌شاءالله چیزی نبوده، اگر هم بوده خود نظام باید شاکی قضیه باشد

🔹نظام ما به حدی عظیم و بزرگ است که می‌تواند این موضوع را جمع کند

🆔 @GizmizTel 💯