?زنده شدن زن ۴۲ ساله بعد از ۱۸ …

    ?زنده شدن زن ۴۲ ساله بعد از ۱۸ ساعت? مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: ?یک خانم ۴۲ ساله که به دلیل سکته فوت کرده بود، بعد از ۱۸ ساعت در سردخانه، زنده و به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل شد در نهایت تیم پزشکی وارد عمل می‌شوند و این خانم […]

 

 

?زنده شدن زن ۴۲ ساله بعد از ۱۸ ساعت?

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

?یک خانم ۴۲ ساله که به دلیل سکته فوت کرده بود، بعد از ۱۸ ساعت در سردخانه، زنده و به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد منتقل شد در نهایت تیم پزشکی وارد عمل می‌شوند و این خانم ۴۲ ساله احیا می‌شود.

?در حال حاضر این خانم ۴۲ ساله در اورژانس بیمارستان شهید مدنی بستری است و به حیات خود ادامه می‌دهد.

? @GizmizTel ?
نظرات شما?
? instagram.com/gizmizco