?سه نفر در قم به دلیل ماساژ جن …

    ?سه نفر در قم به دلیل ماساژ جنس مخالف و تهیه مشروبات الکلی بازداشت شدند ?دادسرای مرکز استان قم، پس از وصول گزارشاتی مبنی بر انجام ماساژ برای جنس مخالف توسط یک تیم چند نفره، موضوع در دستور کار واحد رصد و شناسایی قرارگاه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دادسرای مرکز استان قم […]

 

 

?سه نفر در قم به دلیل ماساژ جنس مخالف و تهیه مشروبات الکلی بازداشت شدند

?دادسرای مرکز استان قم، پس از وصول گزارشاتی مبنی بر انجام ماساژ برای جنس مخالف توسط یک تیم چند نفره، موضوع در دستور کار واحد رصد و شناسایی قرارگاه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی دادسرای مرکز استان قم قرار گرفت. پس از بررسی دقیق مشخص گردید تیم مذکور بجز جرائم اخلاقی، جرائم دیگری نیز انجام می‌دهند.

?لذا پس از اخذ دستور قضایی طی عملیاتی با حضور عوامل پلیس امنیت اخلاقی از دو کارگاه متعلق به این تیم “مقدار ۱۰۰۰ لیتر مشروبات الکلی” و یک دستگاه تقطیر الکل کشف شد./ایسنا

? @GizmizTel ?