?فرصت تمام شد، قبوض برق را پرد …

    ?فرصت تمام شد، قبوض برق را پرداخت کنید! ?با شیوع ویروس کرونا و به منظور همکاری با مشترکان خانگی و تجاری، قرار شد تا پایان اردیبهشت ماه برای پرداخت قبوض فرصت داده شود که عملا با پایان یافتن اردیبهشت ماه این فرصت به پایان می‌رسد و مشترکان موظف به پرداخت قبوض خود هستند. […]

 

 

?فرصت تمام شد، قبوض برق را پرداخت کنید!

?با شیوع ویروس کرونا و به منظور همکاری با مشترکان خانگی و تجاری، قرار شد تا پایان اردیبهشت ماه برای پرداخت قبوض فرصت داده شود که عملا با پایان یافتن اردیبهشت ماه این فرصت به پایان می‌رسد و مشترکان موظف به پرداخت قبوض خود هستند.

+خب دیگه نمایش تموم شد، بیاید پولا رو بدید?

? @GizmizTel ?