?فروش صابون‌های عجیب و غریب در …

    ?فروش صابون‌های عجیب و غریب در بازار سنتی! ?در مغازه ای در یکی از شهرهای غربی کشورمان صابون های عجیبی برای فروش گذاشته شده است که جلب توجه می کند. صابون‌های ساخته شده از شیر الاغ، شیر بز و شتر مرغ به فروش می رسد! ? @GizmizTel ?

 

 

?فروش صابون‌های عجیب و غریب در بازار سنتی!

?در مغازه ای در یکی از شهرهای غربی کشورمان صابون های عجیبی برای فروش گذاشته شده است که جلب توجه می کند. صابون‌های ساخته شده از شیر الاغ، شیر بز و شتر مرغ به فروش می رسد!

? @GizmizTel ?