?قدر زر زرگر شناسد قدرِ گوهر گ …

    ?قدر زر زرگر شناسد قدرِ گوهر گوهری ?مردمِ مهربان و طبیعت‌دوستِ شهرستانِ چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد سال‌هاست که پرستارِ تنِ خمیده و رنجورِ تک درختِ بلوطی هستند که در کنارِ جاده‌ای روییده و زندگی می‌کند؛ به درخت که نگاه می‌کنی مثل این است که به پاسِ مهربانیِ این مردم که […]

 

 

?قدر زر زرگر شناسد قدرِ گوهر گوهری

?مردمِ مهربان و طبیعت‌دوستِ شهرستانِ چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد سال‌هاست که پرستارِ تنِ خمیده و رنجورِ تک درختِ بلوطی هستند که در کنارِ جاده‌ای روییده و زندگی می‌کند؛ به درخت که نگاه می‌کنی مثل این است که به پاسِ مهربانیِ این مردم که قطعش نکرده‌اند خم شده و از آن‌ها تشکر می‌کند و مردم نیز با سنگ یا پایه‌های چوبی درخت را حمایت می‌کنند تا زیر فشارِ خمیدگی نشکند و نگه داشته شود.

?خوش به حالِ درختِ بلوط که کنارِ این مردمِ طبیعت‌دوست زندگی می‌کند.

?ای کاش یادمان باشد اگر طبیعت در خدمتِ ماست ما نیز مدیونِ طبیعت هستیم??

? @GizmizTel ?
نظرات شما?
? instagram.com/gizmizco