?قیمت سکه در ۱۰ سال چقدر تغییر …

    ?قیمت سکه در ۱۰ سال چقدر تغییر کرد؟ ?سکه بهار آزادی طرح جدید که سال ۸۹ با قیمت ۳۲۵ هزار تومان معامله می شد در اردیبهشت امسال به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است ? @GizmizTel ?

 

 

?قیمت سکه در ۱۰ سال چقدر تغییر کرد؟

?سکه بهار آزادی طرح جدید که سال ۸۹ با قیمت ۳۲۵ هزار تومان معامله می شد در اردیبهشت امسال به قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است

? @GizmizTel ?