?مشاغل قدیمی و دردسرهایش ? ?ق …

    ?مشاغل قدیمی و دردسرهایش ? ?قبل از انقلاب یه زن آمریکایی ساکن شهرک غرب به نام سوزان یه شکواییه تنظیم میکنه بدین مضمون که یه آقایی با گیتار بزرگ چند روزیه میاد دم خونه ما و داد میزنه: I love sozy… هی مزاحم من میشه? ?پلیس اون مردو دستگیر کرده و به دادسرا […]

 

 

?مشاغل قدیمی و دردسرهایش ?

?قبل از انقلاب یه زن آمریکایی ساکن شهرک غرب به نام سوزان یه شکواییه تنظیم میکنه بدین مضمون که یه آقایی با گیتار بزرگ چند روزیه میاد دم خونه ما و داد میزنه: I love sozy… هی مزاحم من میشه?

?پلیس اون مردو دستگیر کرده و به دادسرا میبرن و متوجه میشن آقاهه لحاف دوزه داد میزده: آی لحاف دوزی?

? @GizmizTel ?