?نجات نوازد رها شده توسط یک سگ …

 

 

?نجات نوازد رها شده توسط یک سگ!

?مردم محلی میگویند که شخصی نوزاد دختر تازه متولد شده خود را شبانه و برهنه در حالی که هنوز بند ناف داشته در مزرعه ای رها کرده که بمیرد. اما یک سگ، نوزاد رها شده را در آغوش گرم خودش گرفته و کنار توله های خودش نگه داشته.

?علت زنده ماندن نوزاد در سرمای شب گرمای بدن سگ و توله هایش بوده?

? @GizmizTel ?

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.