?? این چالش سفرسازی علی‌باباست …

 

 

?? این چالش سفرسازی علی‌باباست!
به چند سوال ساده پاسخ بدهید و برنامه سفر بعدی‌تان را بچینید.
همراه با قرعه‌کشی ۳ چمدان پُرپول حاوی:
?۱۵ میلیون تومان
?۹ میلیون تومان
?۶ میلیون تومان
روی لینک زیر بزنید و در این چالش شرکت کنید??

https://alib.ba/x/UOjn2

یک پاسخ ارائه کنید