?تمام ژن‌های عالی درحال رفتن ا …

 

 

?تمام ژن‌های عالی درحال رفتن از کشورند!

پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران:

?طرحی به نام جوان‌سازی و صیانت از جمعیت کشور پیشنهاد کرده‌اند که ایرادهای زیادی دارد. فرزند که به دنیا می‌آید فقط بحث خرج نیست. آینده‌ای که پدر برای فرزند خود تصور می‌کند، و باید به آن فکر کرد.

?(وقتی از رفتن جوانان صحبت می‌کنیم) بحث فرار مغزها نیست، بحث فرار ژن‌ها است. من اگر الان در این سن از مملکت بروم اتفاقی نمی‌افتد، اما وقتی یک جوان از کشور می‌رود با یک خارجی ازدواج می‌کند و بچه او آمریکایی می‌شود، ژن ایرانی را برده است. افرادی که می‌روند، هوشمندترین افراد کشور هستند. آنها این افراد را غربال می‌کنند و بهترین ژن‌های ما را می‌گیرند.

?من مخالف ازدیاد جمعیت نیستم، ولی این راهش نیست. این تعداد بچه عقب‌مانده ذهنی، از کار افتاده، نابینا، ناشنوا، می‌توانیم جلوی همه این موارد را بگیریم. با افراد متخصص در این زمینه صحبت نکردند. اجازه نمیدهند که غربالگری ترویج شود! شرایط را هم برای سقط (قانونی) اینقدر سخت می‌کنند که زمان از دست برود،‌ بچه عقب‌مانده زیاد می‌شود و باید از کیسه من و شما برای آنها خرج شود.

? @GizmizTel ?

یک پاسخ ارائه کنید