برای کمک به یک پژوهش بازاریابی …

 

 

برای کمک به یک پژوهش بازاریابی، بسیار ممنون خواهیم شد با اختصاص ۵ دقیقه از وقت ارزشمند خودتان، به یک نظرسنجی شامل چند سوال در مورد شناخت رفتار در مصرف محصولات بینایی و مراقبت چشم، شامل محصولات زیر پاسخ داده و ما رو یاری کنید.

*لنــز رنگــی*
*لنــز طبــی*
*عینک آفتابی و طبی*
از لطف شما بسیار ممنونیم
لینک پرسشنامه:
http://zaya.io/ghj9l

یک پاسخ ارائه کنید