تقویم سال ۱۴۰۱ در یک نگاه ▪️ …

 

 

تقویم سال ۱۴۰۱ در یک نگاه

▪️سال ۱۴۰۱ فردای ۱۳ بدر باید روزه گرفت

▪️بهمن ماه هم ۳ تا از شنبه‌هاش تعطیلن

یک پاسخ ارائه کنید