?احتمال ترکیب دو نوع خطرناک وی …

 

 

?احتمال ترکیب دو نوع خطرناک ویروس کرونا

?مدیر ارشد پزشکی مدرنا: اگر نوع اومیکرون و دلتا به طور همزمان فردی را آلوده کنند، ابرسویه جدیدی به نام «دلمیکرون» ایجاد خواهد شد?

┅❅❈❅┅
➥? @Teb

یک پاسخ ارائه کنید