ساعت ۴۵۰ هزار دلاری که داخل آن …

 

 

ساعت ۴۵۰ هزار دلاری که داخل آن از گرد و غبار واقعی کره ماه استفاده شده. قاب این ساعت نیز از استیل فضاپیمای آپولو ۱۱ تولید شده است?
@

یک پاسخ ارائه کنید