پیرزن ۷۴ ساله کامبوجی روح شوهر …

 

 

پیرزن ۷۴ ساله کامبوجی روح شوهر مرحومش را در گوساله‌اش دیده و با آن ازدواج کرد !?

▪️هانگ در گفتگو با رویترز گفته: باور دارم که این گوساله شوهرم است، زیرا هرکاری که می‌کند دقیقاً همان کاری است که شوهرم در زمان زنده بودن انجام می‌داد

▪️پسر هانگ هم می‌گوید که ادعای مادرش را باور کرده و او نیز اطمینان دارد که این گاو از خانه‌شان نخواهد رفت، زیرا می‌تواند روح پدرش را در این حیوان ببیند

+ میگه حرکاتش شبیه شوهرمه. اون چه گاوی بوده که روحش در گوساله حلول کرده?

@J

یک پاسخ ارائه کنید