?ترک خانه توسط مردان متاهل به …

 

 

?ترک خانه توسط مردان متاهل به دلیل مشکلات اقتصادی

?فاطمه دانشور، مدیر موسسه خیریه : مراجعه زنان با فرزندان‌شان به این موسسه به دلیل ترک همسران آن‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر شده، چرا که همسران آن‌ها به دلیل فقر وبیکاری نمی‌توانستند هزینه‌های خانواده را تامین کنند و آنها را ترک کردند/ شرق

? @GizmizTel ?

یک پاسخ ارائه کنید