🔆کارهایی که نباید ایستاده انجا …

 

 

🔆کارهایی که نباید ایستاده انجام دهید

● ایستاده و سرپا مو‌ها را شانه کشیدن (باعث ضعف پیاز مو و ایجاد اندوه)
● ایستاده و سرپا غذا خوردن (فشار مضاعف به معده و ایجاد اختلال در گوارش غذا)
● ایستاده و سرپا آب خوردن در شب (البته در روز باید به‌صورت ایستاده آب نوشید)
● ایستاده و سرپا کتاب خواندن و مطالعه کردن

Join ➣ @

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.