کل 19747 امروز 35
 • تاریخ : شنبه - ۲ - مهر - ۱۴۰۱
 • برابر با : Saturday - 24 - September - 2022
 • ساعت :

  تست

  #تست هوش

به تصویر بالا دقت کن …
  16 - شهریور - 1400

  #تست هوش به تصویر بالا دقت کن …

      #تست هوش به تصویر بالا دقت کنید. آیا میتواند تنها با اضافه کردن یک خط، تساوی را برقرار کنید ?⁉️ باهوشا جوابا رو کامنت کنن ?? ➣ @Ni ترفند ™

  #تست هوش

به تصویر سیاه و سفید …
  15 - شهریور - 1400

  #تست هوش به تصویر سیاه و سفید …

      #تست هوش به تصویر سیاه و سفید شده بالا دقت کنید آیا میتوانید کمتر از ۵ ثانیه تشخیص دهید که کدام مداد زرد رنگ است ?⁉️ ➣ @| ترفند ™

  #تست هوش

به شماره این شورت ها …
  14 - شهریور - 1400

  #تست هوش به شماره این شورت ها …

      #تست هوش به شماره این شورت های ورزشی دقت کنید، آیا میتوانید باتوجه به منطق موجود شماره هم تیمی بعدی را حدس بزنید ?⁉️ ➣ @| ترفند ™

  #تست هوش

به تصویر بالا نگاه ک …
  13 - شهریور - 1400

  #تست هوش به تصویر بالا نگاه ک …

      #تست هوش به تصویر بالا نگاه کنید آیا میتوانید با توجه به منطق حاکم بر تابلوها، تابلوی بعدی را حدس بزنید ?⁉️ ➣ @| ترفند ™

  #تست هوش ?

همانطور که در شکل …
  12 - شهریور - 1400

  #تست هوش ? همانطور که در شکل …

      #تست هوش ? همانطور که در شکل میبینید تعدادی پیتزا داریم که روی هر قاچ آنها، عددی نوشته شده است. آیا میتوانید با توجه به منطق حاکم بر این پیتزاها، عدد مربوط به علامت سوال را بیابید ?⁉️ ➣ @N ترفند ™

  #تست هوش ریاضی

به تصویر بالا …
  11 - شهریور - 1400

  #تست هوش ریاضی به تصویر بالا …

      #تست هوش ریاضی به تصویر بالا دقت کنید، آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جـــــای علامت سؤال قرار بگیرد ?⁉️ باهوشای کانال بیان جواب بدن ?? ➣ @Ni ترفند ™

  #تست هوش

به تصویر بالا دقت کن …
  10 - شهریور - 1400

  #تست هوش به تصویر بالا دقت کن …

      #تست هوش به تصویر بالا دقت کنید. آیا میتواند تنها با جابجا کردن یک چوب کبریت، تساوی را برقرار کنید ?⁉️ باهوشا جوابا رو کامنت کنن ?? ➣ @Ni ترفند ™

  #تست هوش

باهوشا بگن وزن بطری …
  4 - آذر - 1399

  #تست هوش باهوشا بگن وزن بطری …

      #تست هوش باهوشا بگن وزن بطری خالی چند گرمه؟ ? ? hannel ➣ @NiazCom_ir ™

  #تست هوش

باهوشای همیشگیِ کانا …
  3 - آذر - 1399

  #تست هوش باهوشای همیشگیِ کانا …

      #تست هوش باهوشای همیشگیِ کانال، عکس بالا رو با دقت نگاه کنید و بگید جای علامت سوال چه عددی باید قرار بگیره؟ ? ? hannel ➣ @NiazCom_ir ™

  برو بالا