کل 19745 امروز 33
 • تاریخ : شنبه - ۲ - مهر - ۱۴۰۱
 • برابر با : Saturday - 24 - September - 2022
 • ساعت :

  شیر_خشک

  ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کن …
  4 - خرداد - 1399

  ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کن …

      ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کنیم که امسال؛ به امید خدا گریه هیچ #نوزاد_گرسنه ای به گوش نرسه‼️ ?گرسنگی سهم #نوزادان نیست؛یک قوطی #شیر_خشک سهم ما در عید فطر ?بیائید #مهرآفرین_باشیم .‌‌.. ?روش های پرداخت فطریه برای شیر خشک : ? ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۱۲۸۲۰ ? *۷۸۰*۳۵۲۶۰# ? شبا : IR790130100000000170482327 ? mehrafarinorg.com ? @mehrafar

  ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کن …
  4 - خرداد - 1399

  ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کن …

      ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کنیم که امسال؛ به امید خدا گریه هیچ #نوزاد_گرسنه ای به گوش نرسه‼️ ?گرسنگی سهم #نوزادان نیست؛یک قوطی #شیر_خشک سهم ما در عید فطر ?بیائید #مهرآفرین_باشیم .‌‌.. ?روش های پرداخت فطریه برای شیر خشک : ? ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۱۲۸۲۰ ? *۷۸۰*۳۵۲۶۰# ? شبا : IR790130100000000170482327 ? mehrafarinorg.com ? @mehrafar

  ?آیا شما هم این صدا را شنیده ا …
  4 - خرداد - 1399

  ?آیا شما هم این صدا را شنیده ا …

      ?آیا شما هم این صدا را شنیده اید⁉️ ?بیائید #فطریه هایمان را برای کمتر کردن رنج #نوزادان_نیازمند هدیه کنیم ?یک قوطی #شیر_خشک سهم ما در عید فطر ?بیائید #مهرآفرین_باشیم … ?روش های پرداخت فطریه برای شیر خشک : ? ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۱۲۸۲۰ ? *۷۸۰*۳۵۲۶۰# ? شبا : IR790130100000000170482327 ? mehrafarinorg.com ? @mehrafari

  ?آیا شما هم این صدا را شنیده ا …
  3 - خرداد - 1399

  ?آیا شما هم این صدا را شنیده ا …

      ?آیا شما هم این صدا را شنیده اید⁉️ ?بیائید #فطریه هایمان را برای کمتر کردن رنج #نوزادان_نیازمند هدیه کنیم ?یک قوطی #شیر_خشک سهم ما در عید فطر ?بیائید #مهرآفرین_باشیم … ?روش های پرداخت فطریه برای شیر خشک : ? ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۱۲۸۲۰ ? *۷۸۰*۳۵۲۶۰# ? شبا : IR790130100000000170482327 ? mehrafarinorg.com ? @mehrafari

  ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کن …
  3 - خرداد - 1399

  ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کن …

      ?رضا صادقی:دل بدیم و همراهی کنیم که امسال؛ به امید خدا گریه هیچ #نوزاد_گرسنه ای به گوش نرسه‼️ ?گرسنگی سهم #نوزادان نیست؛یک قوطی #شیر_خشک سهم ما در عید فطر ?بیائید #مهرآفرین_باشیم .‌‌.. ?روش های پرداخت فطریه برای شیر خشک : ? ۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۰۱۲۸۲۰ ? *۷۸۰*۳۵۲۶۰# ? شبا : IR790130100000000170482327 ? mehrafarinorg.com ? @mehrafar

  برو بالا