کل 19745 امروز 33
 • تاریخ : شنبه - ۲ - مهر - ۱۴۰۱
 • برابر با : Saturday - 24 - September - 2022
 • ساعت :

  ناتوانی_جنسی

  #ناتوانی_جنسی 

✍️نسخه ناتوانی …
  11 - مرداد - 1401

  #ناتوانی_جنسی ✍️نسخه ناتوانی …

      #ناتوانی_جنسی ✍️نسخه ناتوانی جنسی: زعفران، بهمن سرخ و سفید، خرفه، فوفل، قرص کمر، زیره کرمانی، خولنجان، سورنجان، بوزیدان، هبل غرابی، عاقرقرها، نارگیل. از داروهای فوق هر کدام یک مثقال و نارگیل بیست مثقال، همه را نرم کوبیده با چهار برابر وزن همه عسل🍯 اضافه نمایند. 👪 ┅❅❈❅┅ ➥🏵 @Te

  #ناتوانی_جنسی (۵)

✍️نسخه ناتو …
  6 - مرداد - 1399

  #ناتوانی_جنسی (۵) ✍️نسخه ناتو …

      #ناتوانی_جنسی (۵) ✍️نسخه ناتوانی جنسی: زعفران، بهمن سرخ و سفید، خرفه، فوفل، قرص کمر، زیره کرمانی، خولنجان، سورنجان، بوزیدان، هبل غرابی، عاقرقرها، نارگیل. از داروهای فوق هر کدام یک مثقال و نارگیل بیست مثقال، همه را نرم کوبیده با چهار برابر وزن همه عسل? اضافه نمایند. ? ┅❅❈❅┅ ➥? @Te

  #ناتوانی_جنسی (۴)

?معجون ناتو …
  5 - مرداد - 1399

  #ناتوانی_جنسی (۴) ?معجون ناتو …

      #ناتوانی_جنسی (۴) ?معجون ناتوانی جنسی: زنجبیل ، شقاقلی، خولنجان، تخم انجره، تخم شاهی ، تخم هلیون، با دو برابر وزن همه عسل ?مصرف کنند. ┅❅❈❅┅ ➥? @Te

  #ناتوانی_جنسی (۳)

✍داروی مؤثر …
  4 - مرداد - 1399

  #ناتوانی_جنسی (۳) ✍داروی مؤثر …

      #ناتوانی_جنسی (۳) ✍داروی مؤثر برای ناتوانی جنسی: مغز پسته ده مثقال، مغز بادام، مغز فندق، مغز گردو، از هر کدام ده مثقال، مغز جلغوزه، خولنجان، شقاقلی، تخم کلم، بهمن سرخ و سفید، قدومه شیرازی، سنبل الطیب، سعد کوفی، قرنقلی، فلفل، تخم یونجه، تخم شلغم، تخم پیاز، تخم کدو، زبان گنجشک، جوز بوا، همه […]

  #ناتوانی_جنسی (۲)

 ??‍♂️تخم ز …
  3 - مرداد - 1399

  #ناتوانی_جنسی (۲) ??‍♂️تخم ز …

      #ناتوانی_جنسی (۲) ??‍♂️تخم زردک، تخم پیاز، تخم ترب، تخم شاهی، تخم کلم، قدومه شیرازی، زبان گنجشک، شقاقلی، مغز جلغوزه، قسط شیرین، زنجبیل، بهمن سفید، فلفل سفید، دار فلفل، حالتیت، غیر از دار فلفل از بقیه هر یک دو مثقال و از دار فلفل نیم مثقال، همه را نرم کوبیده با سه برابر وزن […]

  #ناتوانی_جنسی (۱)

✅گیاهان مؤث …
  2 - مرداد - 1399

  #ناتوانی_جنسی (۱) ✅گیاهان مؤث …

      #ناتوانی_جنسی (۱) ✅گیاهان مؤثر بر ناتوانی های جنسی عبارتند از: شقایق، تخم شلغم، تخم ترب، تخم پیاز، تخم شاهی، ثعلب، قسط شیرین، فلفل سفید، کنجد، زنجبیل، زعفران، دار فلفلی . ✍️غیر از دار فلفل از بقیه هر کدام یک مثقال و از دار فلفل هشت نخود را درهم آمیخته، نرم بکوبند و سه […]

  برو بالا