کل 19745 امروز 33
 • تاریخ : شنبه - ۲ - مهر - ۱۴۰۱
 • برابر با : Saturday - 24 - September - 2022
 • ساعت :

  پاسخ

  #پاسخ تست هوش (☝️)

➣ @NiazCom …
  17 - شهریور - 1400

  #پاسخ تست هوش (☝️) ➣ @NiazCom …

      #پاسخ تست هوش (☝️) ➣ | ترفند ™

  #پاسخ تست هوش : ۳

همانطور که …
  16 - شهریور - 1400

  #پاسخ تست هوش : ۳ همانطور که …

      #پاسخ تست هوش : ۳ همانطور که در کلیپ می‌بینید، مداد شماره ۳ زرد رنگ است ? ➣ @| ترفند ™

  #پاسخ تست هوش : ۲۲

?شماره هر …
  15 - شهریور - 1400

  #پاسخ تست هوش : ۲۲ ?شماره هر …

      #پاسخ تست هوش : ۲۲ ?شماره هر شورت برابر است با شماره شورت قبلی به اضافه عددی که در کادر مشکیِ آن قرار گرفته است : ۲۰ + ۲ = ۲۲ ➣ @| ترفند ™

  #پاسخ تست هوش : گزینه ۱

در هر …
  14 - شهریور - 1400

  #پاسخ تست هوش : گزینه ۱ در هر …

      #پاسخ تست هوش : گزینه ۱ در هر ردیف، تابلوهای متناظر ۱۸۰ درجه نسبت به هم دوران پیدا کرده‌اند. ➣ | ترفند ™

  #پاسخ تست هوش : ۷

?در پیتزاها …
  13 - شهریور - 1400

  #پاسخ تست هوش : ۷ ?در پیتزاها …

      #پاسخ تست هوش : ۷ ?در پیتزاهای بالا : اعداد هر قاچ متناظر در پیتزای راست و چپ با هم جمع میشوند و جواب در همانِ قاچِ پیتزای وسط قرار میگیرد ?در پیتزاهای پایینی : اعداد هر قاچ متناظر در پیتزای راست و چپ از هم کم میشوند و جواب در همان قاچِ […]

  #پاسخ تست هوش : ۷

?در هر مثلث …
  12 - شهریور - 1400

  #پاسخ تست هوش : ۷ ?در هر مثلث …

      #پاسخ تست هوش : ۷ ?در هر مثلث دو عدد پایین را جمع کرده، سپس اعداد جواب را با هم جمع بزنید تا عدد بالا بدست آید ۲۴ + ۹ = ۳۳ ⇨ ۳ + ۳ = ۶ ۲۷ + ۲۷ = ۵۴ ⇨ ۵ + ۴ = ۹ ۸ + ۸ = […]

  #پاسخ تست هوش

همانطور که در ت …
  11 - شهریور - 1400

  #پاسخ تست هوش همانطور که در ت …

      #پاسخ تست هوش همانطور که در تصویر مشخص شده، با جابجایی یکی از چوب کبریت های عدد ۲ آن را تبدیل به عدد ۳ میکنیم تا تساوی برقرار شود ➣ | ترفند ™

  #پاسخ تست هوش : ۴۳

هر جفت کفش …
  6 - آبان - 1399

  #پاسخ تست هوش : ۴۳ هر جفت کفش …

      #پاسخ تست هوش : ۴۳ هر جفت کفش = ۱۰ پسر = ۵ هر یک همبرگر = ۲ ۵ + (۱۹ × ۲) = ۴۳ دقت کنید که ?عمل ضرب و تقسیم مقدم بر جمع و تفریق هست و در سطر آخر پسر یک جفت کفش و دو همبرگر همراه دارد که باید […]

  برو بالا